1. W Serwisie wykorzystywana jest technika „cookies”, pozwalająca na zapisywanie na komputerze Użytkownika Serwisu informacji, które serwer Administrator serwisu może odczytywać w celu identyfikacji ponownego połączenia z tego komputera Użytkownika Serwisu.
2. Zastosowana technika „cookies” wykorzystywana jest do przechowywania identyfikatora dostępu Użytkownika Serwisu, tak by nie trzeba było ponownie wprowadzać tej informacji przy każdorazowym korzystaniu z tej strony.
3. Korzystanie z technik „cookies” nie pozwala na pobieranie danych osobowych Użytkownika Serwisu ani żadnych informacji poufnych z jego komputera.
4. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez Administratora serwisu wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją Serwisu. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).
Alba termiczna

New products

We invite you to introduce yourself with our new products. All of our new products can be found in our catalog. Alba termiczna

Contact - Studio Prata

Contact

Studio Prata
phone +48 833 422 356
e-mail prata.alba@wp.pl