1. W Serwisie wykorzystywana jest technika „cookies”, pozwalająca na zapisywanie na komputerze Użytkownika Serwisu informacji, które serwer Administrator serwisu może odczytywać w celu identyfikacji ponownego połączenia z tego komputera Użytkownika Serwisu.
2. Zastosowana technika „cookies” wykorzystywana jest do przechowywania identyfikatora dostępu Użytkownika Serwisu, tak by nie trzeba było ponownie wprowadzać tej informacji przy każdorazowym korzystaniu z tej strony.
3. Korzystanie z technik „cookies” nie pozwala na pobieranie danych osobowych Użytkownika Serwisu ani żadnych informacji poufnych z jego komputera.
4. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez Administratora serwisu wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją Serwisu. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).
Alba termiczna

Nowość

Ornat "PAPIESKI" 11-1030 Alba termiczna

Kontakt - Studio Prata

Kontakt

Studio Prata
telefon +48 833 422 356
e-mail prata.alba@wp.pl